Kıvılcım korumalı standart/metal kesici uçlu

76.2 cm 3.3 kg
76.2 cm 3.2 kg