RanidPRO FX

RanidPRO FX
TEMEL ÖZELLİKLER
• RanidPRO FX, radyoaktivitenin varlığında performansı yüksek bir tanımlama aracıdır.
• RanidPRO FX, kesintisiz bir şekilde ortamdaki radyoaktiviteyi ölçer, tespit eder ve tanımlar; kullanıcıya anlaşılır çıktılar sunar.
• Montajı ve kontrolü kolaydır.
• EnviScreenTM KBRN ve Çevresel Gözlemleme Sistemi ile uyumludur.